Diavetítő
Naptár
Szavazás
Milyen az új oldal kinézete?
Jobb mint az előbbi
A régi jobban teccett
Oldalmenü
 

 

Az Egyesület célja, feladata

A Kocsi Tűzoltó Egyesület Alapszabályában foglaltak szerinti célja Kocs község közigazgatási területén belül közreműködni a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok végrehajtásában. E cél maradéktalan megvalósítása érdekében az Egyesület tagjai vállalják, hogy a tűz- és műszaki vagy természeti katasztrófa bekövetkezésének esetén az Egyesület rendelkezésére álló technikai berendezések segítségével haladéktalanul, annak elhárítását megkezdik, és lehetőség szerint elvégzik. E feladatokat az Egyesület tagjai szükség esetén önállóan, egyébként a területileg illetékes tűzoltóság (Nagyigmándi Önkéntes Tűzoltóság), illetve a Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzati Tűzoltósága szakmai irányítása mellett végzik.

Az Egyesület a feladatait Kocs Község Önkormányzatával együttműködve, az önkormányzat anyagi támogatása mellett végzi.

 

Az Egyesület rövid története

Kocson tűzoltással foglalkozó önkéntes szerveződés 1886-ban jött létre. A tűzoltás történetéről hiányos információk állnak rendelkezésünkre. Az Egyesület az évtizedek folyamán többször átszerveződött, de mindig aktívan közreműködött a falu közösségi életében. Büszkék vagyunk az elődeink kimagaslóan hasznos munkájára, melyet a faluban bekövetkezett tűzeseteknél nyújtottak.

A jelenlegi Egyesületi Kocsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület néven 1989-ben került bejegyzésre a Komárom megyei Bíróság nyilvántartásába. A tűzoltás szervezetei kereteit szabályozó jogszabályok változása szükségessé tette az Egyesület névváltozását, így 2001. szeptember hónaptól Kocsi Tűzoltó Egyesület néven működik tovább. 2004-ben az Egyesület megkapta a kiemelten közhasznú minősítést.

2005. év végéig Kocs Község közigazgatási területe Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatásos Tűzoltósága területéhez tartozott. 2006. január 1-jétől a Nagyigmándi Önkéntes Tűzoltóság ellátási területéhez tartozik községünk.

Egyesületünknek mindkét tűzoltósággal kiváló a kapcsolata, kölcsönösen kiegészítjük és segítjük egymást a munkában.

 

Az Egyesület státusza

A Kocsi Tűzoltó Egyesület Kiemelten közhasznú szervezetként működik. Mint ilyen, politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat.

 

Az Egyesület szervei

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.

 

Az Egyesület képviselő szerve az 5 tagú elnökség:

  
Elnök: Gyurcsek Tamás
Alelnök: Tóth Lajos
Parancsnok Kovács József
Parancsok-helyettes Ányos Lajos
Titkár Simon László
   

Az Egyesület tagjai

Az Egyesületnek bárki tagja lehet, aki:

-         Elfogadja és betartja az Egyesület Alapszabályát,

-         Rendszeresen és tevékenyen közreműködik az Egyesület önként vállalt feladatainak ellátásában,

-    Az éves tagdíjat befizeti. (A tagdíj fizetése azok számára kötelező akik a 18. életévüket betöltötték, és nappali iskolai rendszerű tanulmányaikat befejezték.)

 

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közvetlenül csak az egyesület azon tagja vehet részt, aki legalább az alapfokú tűzoltó tanfolyamot elvégezte és eredményes vizsgát tett, valamint egészségi állapota azt lehetővé teszi.